The Orthodox Church of the Providence of the Holy Mother – Dubicze Cerkiewne

The church was built between 1946 and 1953, consecrated in 1955. The nave was built on a square plan and the altar on a triangular plan. The belfry rises over a pritwor (vestibule). A first temple was founded here in 1553 which is proved in a charter of King Zygmunt August the Second. A church built in 1729 was burnt down in 1941.

Dubicze Cerkiewne    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\HostingSpaces\devbisons\bialowieza-forest.com\wwwroot\wp-content\themes\puszcza\single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi