The Orthodox Church of St Apostle Jacob – Łosinka

Erected between 1882 and 1886. It has a framed structure built on the cross plan with a narrow altar based on the triangular plan and two rectangular panomarkas (sacristies). There is a pritwor (vestibule) with a belfry in the western part. The entrances are preceded by porches. According to the archival data an original temple had already been existing here in the 18th century.

Łosinka_cerkiew1

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi