ZIELONY: Narewka – Masiewo – Olchówka – Narewka

Szlak zielony, dzięki swojej dobrej turystycznej infrastrukturze, daje możliwość łatwego dostępu do obcowania z bogactwem przyrodniczym puszczy.

Jego główne atrakcje to: ścieżka edukacyjna ,,Carska Tropina”, ostoja dzikiej zwierzyny ,,Kosy Most” oraz bagienna roślinność Obrębu Ochronego Hwoźna. Znajdziemy na nim również zabytkową stację-muzeum wąskotorówki ,,Głuszec” oraz tradycyjną architekturę drewnianą okolicznych wsi. 

Szlak ma kształt pętli i można go podzielić na dwa odcinki. Pierwszy z nich, od Narewki do Kosego Mostu i dalej przez Obręb Ochronny Hwoźna, biegnie leśnymi ścieżkami, natomiast drugi – od Masiewa do Narewki, już w całości drogami asfaltowymi. Trasa szlaku jest zadbana i dobrze oznaczona, z licznymi tablicami z informacją przyrodniczą. Część leśna charakteryzuje się względnie dobrą przejezdnością – droga na bagiennych terenach Hwoźnej posiada wysoki nasyp, dzięki czemu nawet po dłuższych opadach, nawierzchnia, jak na warunki puszczańskie, szybko osusza się.

Ukształtowanie terenu: na drodze leśnej do Kosego Mostu przeważa łagodny spadek, natomiast w obszarze Hwoźnej teren płaski. Odcinek asfaltowy Masiewo – Narewka jest wyraźnie bardziej pagórkowaty.

Ze względu na przewagę drzew liściastych szlak szczególnie ładnie wygląda jesienią w czasie żółknienia liści.

 

TRASA

– 0,0 km: START w centrum Narewki, przy przystanku PKS, ruszamy przez most w stronę Hajnówki,

– 0,3 km: skręt w lewo, drogowskaz ,,Białowieża 19″,

– 0,8 km: wieś Janowo,

– 1,6 km: koniec nawierzchni asfaltowej, początek odcinka leśnego,

– 2,9 km: na rozjeździe dróg skręcamy w lewo zgodnie z tabliczką ,,Kosy Most”,

poruszamy się w obszarze lasu iglastego z przewagą świerku, który od 5 km przechodzi stopniowo w drzewostan liściasty,

odcinek do ,,Kosego Mostu" - 5 km

 

– 6,6 km: polana z parkingiem oraz altaną z zadaszeniem, ścieżka na wprost: do ,,Carskiej Tropiny”,
skręcamy w lewo, wzdłuż starych torów wąskotorówki,

– 7,5 km: skręt w prawo na ,,Carską Tropinę”,

– 7,7 km: dolina Narewki na ,,Kosym Moście”,

Kosy Most

 

tuż za mostem, na lewo ścieżka do OSTOI DZIKIEJ ZWIERZYNY,

znacznik szlaku i ścieżka do ostoi dzikiej zwierzyny

 

za ,,Kosym Mostem wjeżdżamy do Obszaru Ochronnego Hwoźna, w którym będziemy poruszać się przez następne ok 12km, aż do wsi Zamosze,

droga

 

– 8,8 km: skręt w prawo, altana z zadaszeniem,

– 9,9 km: skręt w lewo,

poruszamy się wśród podmokłych terenów z charakterystyczną bagienną roślinnością lasu liściastego,

tereny bagienne obszaru Hwoźna - 10 km

 

tereny bagienne obszaru Hwoźna - 10 km

 

– 10,8 km: trasa szlaku zbiega się z ,,Wilczym szlakiem”, który po 300 m odbija w prawo,

oznaczenie ,,Wilczego Szlaku"

 

– 11,2 km: po lewej paśnik dzikiej zwierzyny,

– 12,1 km: na przecince dróg skręcamy w prawo,

– 12,6 km: po prawej paśnik dzikiej zwierzyny,

– 13,1 km: kładka przyrodnicza,

kładka przyrodnicza

– 13,2 km: skręt w lewo,

– 13,4 km: altana z zadaszeniem,

altana z zadaszeniem

 

– 15,4 km: na przecince dróg skręcamy w lewo,

– 16,5 km: na lewo skręt do ,,Głazu Narzutowego”,

– 17,5 km: stacja kolejki wąskotorowej ,,Głuszec”, altana z zadaszeniem,

– 19,7 km: koniec obszaru Hwoźna, altana z zadaszeniem, wjeżdżamy do wsi Zamosze,

– 20,5 km: dojeżdżamy do drogi asfaltowej we wsi Masiewo Stare, na której skręcamy w lewo,

 

 

 

droga asfaltowa Stare Masiewo - Olchówka, 22 km

 

– 22,6 km: wieś Nowe Masiewo, zadaszony przystanek PKS,

stary przystanek PKS - Nowe Masiewo

 

23,9 km: osada Łańczyno,

śródleśna polana - 23 km

 

– 26,4 km: przecinka ze Szlakiem Niebieskim łączącym Siemianówkę z Gruszkami i dalej Białowieżą,

– 26,9 km: wieś Olchówka,

na szlaku za Olchówką - 30 km

 

– 32,1 km: skręt do wsi Guszczewina i Gruszki, w której  znajduje się Ośrodek Edukacji Leśnej przy Nadleśnictwie Browsk, gdzie możemy obejrzeć ekspozycję flory i fauny Puszczy Białowieskiej,

skręt na Gruszki i Guszczewinę, zadaszony przystanek PKS

 

– 33,6 km: miejscowość Narewka,

– 34,9 km: po prawej CERKIEW,

– 35,2 km: dojazd do drogi głównej, skręcamy w lewo,

– 35,5 km: KONIEC, centrum Narewki.

 

     Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\HostingSpaces\devbisons\bialowieza-forest.com\wwwroot\wp-content\themes\puszcza\single-miejsce.php on line 151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi