ZIELONY: Białowieża – Topiło – Dubicze Cerkiewne

Szlak przemierza cały obszar południowej części Puszczy oraz biegnie dalej przez okalające ją lasy i wiejskie polany, aż do miejscowości Dubicze Cerkiewne. W pierwszej swojej części – z Białowieży do osady Topiło – przejedziemy przez aż pięć ścisłych rezerwatów oraz urokliwe okolice doliny rzeki Leśna. W samym Topile odnajdziemy śródleśne jeziorko z okalającą je ścieżką edukacyjną. Dalej odbijemy jeszcze bardziej na południe i będziemy poruszać się niedaleko starych, przygranicznych osad  z wciąż zachowaną drewnianą architekturą.

Trasa szlaku przecina SZLAK NIEBIESKI oraz SZLAK CZERWONY. Ponadto w Dubiczach Cerkiewnych łączy się ona z niedawno utworzoną ścieżką rowerową na drodze Kleszczele – Hajnówka.

Łączne odcinki dróg leśnych wynoszą 29 km, natomiast asfaltowych 11 km. 

 

TRASA

– 0,0 km: START, parking przy stawach, obok hotelu Żubrówka,

– 2,6 km: skręcamy z drogi asfaltowej w lewo na drogę leśną, widoczny brązowy drogowskaz ,,Miejsce mocy”, przed nami ok 6 km odcinek z przewagą boru iglastego, z dominującymi skupiskami świerku i sosny,

– 4,0 km: przejazd kolejowy, a tuż za nim, skręt na lewo do ,,Miejsca mocy” (miejsce dawnego kultu prasłowiańskiego),
600 metrowy podjazd z zakrętami,

– 6,3 km: mijamy przecinkę z Trybem Jagiellońskim; w prawo dostaniemy się nim do wsi Czerlonka, w lewo – do okalających Białowieżę leśnych osad oraz dalej, do rowerowego przejścia granicznego z Białorusią, 

– 8,3 km: mijamy siedlisko z domem mieszkalnym, a zaraz za nim, po lewej stronie, paśnik dzikiej zwierzyny, w tym miejscu las iglasty stopniowo przechodzi w drzewostan bardziej mieszany z przewagą grądów,

– 11,0 km: rozjazd: na lewo, czarnym szlakiem, do REZ. PRZEWŁOKA, na prawo – dalsza część szlaku zielonego: z ,,Drogi Sinickiej” wjeżdżamy na ,,Trybę Olemburską”, przed nami ok 6 km odcinek prostej drogi z przewagą łagodnego zjazdu, charakteryzuje go różnorodność drzewostanów, występują tu na przemian obszary iglaste oraz liściaste: grądy, olsy i łęgi,                                                                                                                     przejeżdżamy przez dwa REZERWATY: PODCERKWA i BEREZOWO, nawierzchnia w tych okolicach staje się bardziej ziemista i wilgotna przez co jazda staje się cięższa,

13 km: wykrot

13 km: wykrot

– 13,5 km: ponowna przecinka z Drogą Sinicką i czarnym szlakiem z REZ. PRZEWŁOKA,

14,5 km: Rez. Berezowo

14,5 km: Rez. Berezowo

 

16,5 km: dolina rzeki Leśna

16,5 km: dolina rzeki Leśna

– 16,5 km: most w dolinie rzeki Leśna, REZ. OLSZANKA-MYŚLISZCZE, trasa zbiega się w tym miejscu ze SZLAKIEM NIEBIESKIM,

– 18,5 km: REZ. MNICHÓWKA,

– 19,0 km: skręt w lewo,

– 20,0 km: skręt w prawo,

– 21,0 km: osada leśna Topiło,
przed sklepem skręcamy w prawo i kierujemy się prosto w stronę zbiornika wodnego, wokół którego biegnie ścieżka edukacyjna, po drodze mijamy odkryte na powietrzu mini-muzeum kolejki wąskotorowej, starą stację oraz plac rekreacyjno-sportowy, tuż obok znajduje się również parking dla samochodów oraz miejsce ogniskowe nad wodą,
ze zbiornika wodnego kierujemy się z powrotem w stronę sklepu, przy którym kontynuujemy jazdę prosto – zgodnie z widocznymi tabliczkami zielonego szlaku,

– 22,0 km: po wyjechaniu z osady Topiło, po ok 200 m trafiamy na rozjazd dróg, w tym miejscu odbijamy z głównej drogi (która skręca lekko w lewo) na prostą leśną trybę (oznaczenia szlaku przy rozjeździe są słabo widoczne, więc nie trudno pomylić się i skręcić w lewo), na tym odcinku przeważa las grądowy z częstym występowaniem dębu,

– 23,5 km: na rozjeździe, z prostej tryby skręcamy w prawo na ,,Drogę Perebelską”, trasa staje się bardziej kręta, stopniowo grąd ustępuje miejsca skupiskom świerkowo-sosnowym,

25 km: oznaczenia zielonego szlaku

25 km: oznaczenia zielonego szlaku

– 26,1 km: przecinka z ,,Trybą Braczną”, na odcinku ok 2km przewaga lasu liściastego,
w niedalekiej odległości, po lewej stronie, mijamy stare osady leśne: Wygon, Nikiforowszczyzna, Klakowo,

– 29,0 km: skręt na prawo do osady Krugłe, na lewo do wsi Starzyna i dalej Wojnówka,

31 km: brzozowisko przed wsią Wiluki

31 km: brzozowisko przed wsią Wiluki

– 31,6 km: wieś Wiluki,  dojeżdżamy do asfaltowej drogi, na której skręcamy w lewo, następnie, na końcu wsi zjeżdżamy prosto z drogi głównej, która odbija w lewo w kierunku Wojnówki, we wsi przecinamy SZLAK CZERWONY,

32 km: wieś Wiluki

32 km: wieś Wiluki

– 34,5 km: cmentarz prawosławny, za którym dojeżdżamy do głównej drogi, na której skręcamy w prawo,

– 35,0 km: wieś Werstok,
CERKIEW, zadaszona altana (przystanek PKS),

36 km: łąki w okolicach Werstoku

36 km: łąki w okolicach Werstoku

– 37,2 km: skręt na lewo do wsi Witowo, zadaszona altana (przystanek PKS),

37 km: droga asfaltowa na szlaku, za Werstokiem

37 km: droga asfaltowa na szlaku, za Werstokiem

– 39,4 km: wieś Dubicze Cerkiewne,

39 km: droga asfaltowa na szlaku, przed Dubiczami Cerkiewnymi

39 km: droga asfaltowa na szlaku, przed Dubiczami Cerkiewnymi

– 40 km: parking przy stacji paliw ,,Pronar”,
  znajdziemy tu sklep spożywczy i restaurację z niedrogimi posiłkami,
  KONIEC

 

 




    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/metamorp/domains/bialowieza-forest.com/public_html/wp-content/themes/puszcza/single-miejsce.php on line 151




Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi