Prawdziwa zima

19 stycznia 2017

W tym roku nareszcie prawdziwa zima. Zrobiło się mroźno, biało i cicho. 

Taki zaśnieżony krajobraz wydaje się czasem wręcz bajkowy, szczególnie poza miastem. Wsie robią się jakby bardziej senne, kłębi się dym z kominów. Wydaje się, że słychać jeszcze echa kolęd – przecież styczeń to dla wielu na Podlasiu czas Bożego Narodzenia i innych wielkich Świąt. Gwar jest też przy karmnikach, gdzie ptaki wykłócają się o jedzenie. Czasem do sadów zaglądają głodne zające i zgryzają korę drzewek owocowych. Przy odrobinie szczęścia na polach można wypatrzeć kuropatwy albo przemykającego lisa. No i oczywiście nie trudno o spotkanie z żubrami pasącymi się tam, gdzie wykłada się im siano. Przykryty czapą śniegu las też wygląda jak zaczarowany. Trudno o lepszą aurę na kulig albo na narty.

aleja Gruszki

zima 2

zima k Lewkowa

zima1

zima k Teremisek

zima +Üwinoroje

 

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi