SEPTEMBER 2016

September 30, 2016 – Gnilec

under an old pine tree – Sparassis crispa

siedzun

 

September 28, 2016 – on a forest road

sparrowhawk  taking a bath

krogulec

 

September 15, 2016 – at Kosy Most

deer’s breeding season

rykowisko

 

September 8, 2016 – all over the Forest

how about mushrooming?

borowik


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi