SIERPIEŃ 2016

25 sierpnia 2016 – w całej Puszczy

pokazały się kurki

kurka

 

18 sierpnia 2016 – okolice Miejsca Mocy

miłe spotkanie z borsukiem

borsuk

 

9 sierpnia 2016 – Stara Białowieża

pochmurna Puszcza

puszcza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi