Szlakiem Dębów Królewskich

6 listopada 2014

Do Puszczy zawitał listopad. Ciepła jesień odchodzi, zima wciąż w drodze. Wycieczki rowerowe pozostały już raczej tylko dla tych bardziej zahartowanych na chłód. Na narty jeszcze za wcześnie, bo śniegu na razie nie widać.

 

scieżka DK2

olbrzymy w listopadowym świetle

 

W taką aurę do lasu najlepiej wybrać się po prostu pieszo, na przykład na spacer po jednej z puszczańskich ścieżek edukacyjnych. Jako że zbliża się długi weekend i 11 listopada – święto odzyskania przez Polskę niepodległości, polecamy wycieczkę ,,Szlakiem Dębów Królewskich i Książąt Litewskich”. Postaramy się również przybliżyć kilka legend z Puszczy Białowieskiej związanych z władcami, których imiona nadano rosnącym tu dębom.

 

Szlak położony jest w pobliżu asfaltowej drogi pomiędzy Teremiskami i Pogorzelcami, w uroczysku ,,Stara Białowieża”. To najprawdopodobnej tutaj miała być pierwotnie zlokalizowana osada Białowieża z dworem myśliwskim króla Zygmunta Starego.

 

scieżka DK1

dęby Aleksander Jagiellończyk (z lewej) i Zygmunt August

 

Szlak ma długość ok. 500 m i wiedzie wśród kilkudziesięciu wiekowych dębów. Noszą one nazwy wybranych królów polskich i książąt litewskich. Dęby są opisane na tabliczkach, na których podano orientacyjny wiek i obwód danego drzewa oraz zamieszczono krótką notkę historyczną. Wytyczona ścieżka jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz niewidomych, a tablice informacyjne są zapisane również alfabetem Braille’a.

 

scieżka DK3

dąb Barbara

 

Miejsce to jest pamiątką historyczną, przypominającą nam o ścisłym związku dawnych władców z Puszczą i ochroną, jaką od wieków nad nią roztaczali. Na kartach dawnych kronik pierwsze zapisy na temat Puszczy Białowieskiej pojawiają się już w Średniowieczu. Był to wtedy teren niespokojny, leżący na pograniczku Litwy i Polski, jak również wpływów Zakonu Krzyżackiego. Jeden z dębów na szlaku, któremu nadano imię ,,Giedymin” –  na cześć jednego z wielkich książąt litewskich, upamiętnia tamte dawne czasy. Według jednej z legend książę Giedymin miał wybudować w Puszczy zamek i ozdobić go białą wieżą z pni sosnowych, ociosanych do białości, skąd właśnie miałaby pochodzić nazwa Puszczy Białowieskiej. Inne wzmianki o białej wieży wiążą się z osobą Stefana Batorego, który zbudował dwór myśliwski z taką właśnie wieżą oraz założył pierwszy w Puszczy zwierzyniec.

 

Do Puszczy przyjeżdżał też Władysław Jagiełło. Przed bitwą pod Grunwaldem w 1410 r. miał on rzekomo przesiadywać pod jednym z białowieskich dębów. Dąb ten zachował się aż do lat 70-tych XX wieku. Za panowania kolejnych Jagiellonów teren Puszczy został objęty ochroną, a ludność żyjąca tu i zajmująca się gospodarką leśną, została bezpośrednio podwładna królowi, bez zależności od miejscowych panów.

 

scieżka DK4

ogólny widok ścieżki

 

Od najdawniejszych czasów Puszcza, będąc dobrami królewskimi, była miejscem polowań, znanych na cały kraj. Przybywali tu kolejni władcy, a królewskie łowy były wielkim wydarzeniem. Warto przy tym pamiętać, że królowie nie tylko czerpali z Puszczy, ale też starali się ją chronić. Król Władysław IV objął Puszczę ścisłą ochroną, a wiazd do niej był możliwy jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia króla.

 

Polecając wycieczkę na Szlak Dębów Królewskich, chcemy podkreślic fakt zachowania do dnia dzisiejszego tak niezwykłego skupiska starych dębów. Te często ponad 400-letnie olbrzymy są wyjątkowe w skali kraju a nawet Europy.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi