WRZESIEŃ 2016

30 września 2016 – Gnilec

pod stara sosną wyrósł siedzuń

siedzun

 

28 września 2016 – na leśnej trybie

krogulec podczas kąpieli

krogulec

 

15 września 2016 – Kosy Most

rykowisko

rykowisko

 

8 września 2016 – w Puszczy

na grzyby !

borowik


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Metamorphosis. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi